Arethousa
Night High School of Chalkida, Greece, 2016  
 
  • Directed by: Sokol Elkeni, Konstadopoulou Anna
  • Produced by: Birba Voula,  Boutrou Katerina,  Michailidou Olga,  Patsaros Iakovos,  Sokol Elkeni,  Roberson Alexia Iatridi,  Roberson Maria Iatridi
  • School Project’s Supervisors: Ovadias Savvas, Konstadopoulou Anna, Marios Kyriazidis
  • Coordinator Director: Koutsiabasakos Dimitris
  • Sound Recording & Editing: Savoglou Giorgos
  • Music & Sound Mix: Vaggelis Fampas
  • Camera Drone: Thanasis Spondis
  • Starring: Christos Pagonis
  • Starring: Yannis Chairetaki, Pari Kalamara, Sofia Katsali, Maria – Niki Koutsoukou, Spiros Pappas, Christos Pagonis
: Reviews :

Through a transcendental journey in time the nymph known in Greek Mythology as Arethousa meets present in an architectural complex that perpetuates her name.

: Photos :
 

SUPPORTED BY
PARTNERS
RESOURCES SOCIAL